Vyberte Váš žánr:

4TET - 4th (Jiří Korn)


STREDOVEKA HUDBA


GOTHART - OPTIMI DE

Cena: 323 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ: COLLEGIUM MARIANUM / ANTONIO VIVALDI / FRANTIŠEK JIRÁNEK - CONCERTOS

Cena: 299 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


František Jiránek (1698–1778)Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek, barokní skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb. Nad autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; ...
HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ: FRANTIŠEK IGNÁC ANTONÍN TŮMA / JOHANN GEORG ORSCHLER / JAN DISMAS ZELENKA - STABAT MATER / SONATA IN F / SUB TUUM PRAESIDIUM / SANCTUS ET AGNUS DEI

Cena: 299 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Neodmyslitelným, ba charakteristickým prvkem kompozičního jazyka Zelenky a Tůmy, dvou nejvýraznějších skladatelů českého baroka, je dokonale zvládnutý kontrapunkt, který vedle progresivních trendů v baroku dále žil pod označením stile antico. Zelenka, Tůma i jejich dnes prakticky neznámý současník J. G. Orschler se tomuto mistrovství učili ve Vídni u císařského ...
HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ: JAN ZACH - REQUIEM SOLEMNE / VESPERAE DE BEATA VIRGINIE

Cena: 299 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Jan Zach, nové jméno v této ediční řadě, bývá řazen mezi „českou hudební emigraci“ 18. století. Než však ve svých 28 letech ve válečném roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil třikrát. Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů k těm ...
MICHNA ADAM VÁCLAV (rytíř z Otradovic) - OFFICIUM VESPERTINUM

Cena: 284 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

Adam Michna z Otradovic se narodil kolem roku 1600 v Jindřichově Hradci, kde jako absolvent zdejšího jesuitského gymnázia získal výborné všeobecné vzdělání. S hudbou jej pravděpodobně seznámil otec Michal Michna, představený městských trubačů. Po roce 1618 jeho stopa v Jindřichově Hradci mizí a je možné, že si doplňoval vzdělání mimo naše území. Od roku ...
MICHNA ADAM VÁCLAV (rytíř z Otradovic) / POSPÍŠIL MICHAEL - JIŽ SLUNCE Z HVĚZDY VYŠLO / RITORNELLO

Cena: 284 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Pojem České Vánoce se nám takřka automaticky pojí s písní Chtíc aby spal. Ne každý už ví, že autorem slavné zlidovělé ukolébavky je jindřichohradecký varhaník, básník, skladatel a "hospodský" Adam Michna z Otradovic. Ještě méně z nás tuší, že nepsal jen podobné, ale také velmi kvalitní chrámovou hudbu latinskou. Pokusili jsme se o rekonstrukci (opatrně tak ...
QUANTI MINORIS - PIJÁCKÉ MRAVY

Cena: 269 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

SAVALL JORDI - ESPANA ETERNA (Five Centuries Of Music From Spain 1200-1700)

Cena: 719 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 11


"Bez paměti nemůžeme mít civilizaci," říká Jordi Savall, "a hudba je součástí této paměti." Uvažující a idealistický, nápaditý a dobrodružný, Savall je oslavován jako hráč violu da gamba a pro vedoucí soubory jako Hespèrion XX, který založil se svou ženou, sopránem Montserrat Figueras. Narodil se v roce 1941 v Katalánsku a dlouho je fascinován množstvím ...
SEQUENTIA - HILDEGARDE VON BINGEN: O JERUSALEM

Cena: 359 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

SEQUENTIA - HILDEGARDE VON BINGEN: SYMPHONIAE

Cena: 359 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

SEQUENTIA - LOST SONGS OF A RHINELAND OF HARPER X A XI

Cena: 449 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

SEQUENTIA - PHILIPPE Le CHANCELIER: ECOLE DE NOTRE DAM

Cena: 359 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS - ACH, HOMO FRAGILIS

Cena: 179 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Schola Gregoriana Pragensis je mužský pěvecký sbor, který byl založen Davidem Ebenem v roce 1987. Sbor se věnuje středověké duchovní hudbě se zaměřením na interpretaci gregoriánského chorálu. Spolupracoval s celou řadou českých i zahraničních interpretů (Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Tomáš Thon, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Boni pueri, ...
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS - MAIESTAS DEI

Cena: 179 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s názvem Boží majestát uvádí středověkou polyfonii v díle skladatele Petra Wilhelmi de Grudencz (1. pol. 15. století). Je rozčleněna do částí Boží majestát; Boží narození; Maria, Královna a Pomocnice; Světci před Božím majestátem - Svatá Barbora, Svatý Martin. Osud jedné z nejvýznamnějších skladatelských ...
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS / HANA BLAŽÍKOVÁ - CAROLUS IV.

Cena: 296 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1