Vyberte Váš žánr:

4TET - 4th (Jiří Korn)BRAHMS JOHANNES - VIOLIN SONATAS Nos 1 & 3 F.A.E. SONATA

Cena: 296 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


Krátce po vydání kompletu Brahmsových klavírních trií se Jana Vonášková ještě jednou k Brahmsovi vrací, tentokrát se zkušenou lotyšskou klavíristkou Irinou Kondratěnko. Kromě dvou houslových sonát je na CD Sonáta F.A.E., společné dílo Brahmse, Schumanna a Dietricha, jež vzniklo jako dárek i hádanka pro slavného houslistu Josepha Joachima. Všeobecně známé ...
HINDEMITH PAUL - HUDBA PRO VIOLU (Jitka Hosprová)

Cena: 296 Kč

Nosič: CD

Počet nosičů: 1


CD "Hudba pro violu" věnovala Jitka Hosprová Paulu Hindemithovi, skladateli, který v minulém století zásadně přispěl k emancipaci jejího nástroje. Veškerá svá díla pro violu napsal asi v průběhu dvaceti let a s koncem své koncertní dráhy sólového violisty také opustil tento nástroj coby skladatel. Výběr skladeb dokládá i Hindemithovu cestu od dozvuků romantismu ...